شیر ته خط چدنی هندلی GGG40 PN16 وگ امید گلستان

مدل

شیر هندلی ته خط-

برند

وگ امید گلستان-

نوع

فلنجی-

محرک

هندل (دستگیره)-

نوع دستگیره

اهرمی(دستگیره)-

جنس بدنه

آهن داکتیل-

جنس دیسک

چدن-

شیر هندلی ته خط-

وگ امید گلستان-

فلنجی-

هندل (دستگیره)-

اهرمی(دستگیره)-

آهن داکتیل-

چدن-

pict700614100001612888200001 pic030559410001 13-

مدل

شیر هندلی ته خط-

برند

وگ امید گلستان-

نوع

فلنجی-

محرک

هندل (دستگیره)-

نوع دستگیره

اهرمی(دستگیره)-

جنس بدنه

آهن داکتیل-

جنس دیسک

چدن-

عکس اورجینال

pict700614100001612888200001 pic030559410001 13-