شیر ته خط چدنی هندلی GGG40 PN16 وگ امید گلستان

مدل شیر پروانه ای

شیر هندلی ته خط-

برند شیر پروانه ای

وگ امید گلستان-

نوع شیر پروانه ای

فلنج دار-

محرک

دستی-

نوع دستگیره

اهرمی-

جنس بدنه

آهن نشکن-

جنس دیسک

چدن-

شیر هندلی ته خط-

وگ امید گلستان-

فلنج دار-

دستی-

اهرمی-

آهن نشکن-

چدن-

-

مدل شیر پروانه ای

شیر هندلی ته خط-

برند شیر پروانه ای

وگ امید گلستان-

نوع شیر پروانه ای

فلنج دار-

محرک

دستی-

نوع دستگیره

اهرمی-

جنس بدنه

آهن نشکن-

جنس دیسک

چدن-

عکس اورجینال

-