شیر صافی چدنی فلنجدار PN16 میراب

مدل صافی

استرینر وای تیپ Y-

برند صافی

میراب-

نوع صافی

نوع Y-

سایز

-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار متوسط-

نوع اتصال

فلنج-

جنس بدنه

چدن-

دانلود کاتالوگ

استرینر وای تیپ Y-

میراب-

نوع Y-

-

دستی-

فشار متوسط-

فلنج-

چدن-

-

مدل صافی

استرینر وای تیپ Y-

برند صافی

میراب-

نوع صافی

نوع Y-

سایز

-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار متوسط-

نوع اتصال

فلنج-

جنس بدنه

چدن-

عکس اورجینال

-