شیر فشارشکن بخار فلنجدار سام

مدل شیر فشارشکن

فشارشکن بخار-

برند شیر فشارشکن

سام - شیرآلات صنعتی سام-

استاندارد

DIN(آلمان)-

نوع اتصال

فلنج-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

فشارشکن بخار-

سام - شیرآلات صنعتی سام-

DIN(آلمان)-

فلنج-

-

مدل شیر فشارشکن

فشارشکن بخار-

برند شیر فشارشکن

سام - شیرآلات صنعتی سام-

استاندارد

DIN(آلمان)-

نوع اتصال

فلنج-

عکس اورجینال

-