شیر فشارشکن بخار فلنجدار سام

مدل

فشارشکن بخار-

برند

سام - شیرآلات صنعتی سام-

استاندارد

DIN(آلمان)-

اتصال

فلنجی-

عکس اورجینال

pict544273100001663947200001 pic062195410001 13-

دانلود کاتالوگ

فشارشکن بخار-

سام - شیرآلات صنعتی سام-

DIN(آلمان)-

فلنجی-

pict544273100001663947200001 pic062195410001 13-

مدل

فشارشکن بخار-

برند

سام - شیرآلات صنعتی سام-

استاندارد

DIN(آلمان)-

اتصال

فلنجی-

عکس اورجینال

pict544273100001663947200001 pic062195410001 13-