شیر فشار شکن بخار فلنجدار عیوض رنج فشار خروجی 16 - 8 بار تیپ 23-41

مدل

PCV Type 41-23 Reng 8 - 16 PN16 GG25 220°C-

برند

EYVAZ-

نوع

دیافراگم(دیافراگم ورودی و خروجی سیالات)-

استاندارد

DIN(آلمان)-

عکس اورجینال

pict976614100001407898200001 pic023669410001 13-

دانلود کاتالوگ

PCV Type 41-23 Reng 8 - 16 PN16 GG25 220°C-

EYVAZ-

دیافراگم(دیافراگم ورودی و خروجی سیالات)-

DIN(آلمان)-

pict976614100001407898200001 pic023669410001 13-

مدل

PCV Type 41-23 Reng 8 - 16 PN16 GG25 220°C-

برند

EYVAZ-

نوع

دیافراگم(دیافراگم ورودی و خروجی سیالات)-

استاندارد

DIN(آلمان)-

عکس اورجینال

pict976614100001407898200001 pic023669410001 13-