شیر فشار شکن بخار فلنجدار عیوض رنج فشار خروجی 16 - 8 بار تیپ 23-41

مدل شیر فشارشکن

PCV Type 41-23 Reng 8 - 16 PN16 GG25 220°C-

برند شیر فشارشکن

EYVAZ-

نوع شیر فشارشکن

دیافراگمی-

استاندارد

DIN(آلمان)-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

PCV Type 41-23 Reng 8 - 16 PN16 GG25 220°C-

EYVAZ-

دیافراگمی-

DIN(آلمان)-

-

مدل شیر فشارشکن

PCV Type 41-23 Reng 8 - 16 PN16 GG25 220°C-

برند شیر فشارشکن

EYVAZ-

نوع شیر فشارشکن

دیافراگمی-

استاندارد

DIN(آلمان)-

عکس اورجینال

-