شیر فشار شکن بخار فلنجدار عیوض رنج فشار خروجی 2.5-0.8 بار تیپ 02-39

مدل

PCV Type 39-02 Reng 0.8-2.5 BAR PN16 GG25 220C-

برند

EYVAZ-

عکس اورجینال

pict076614100001226898200001 pic555769410001 13-

دانلود کاتالوگ

PCV Type 39-02 Reng 0.8-2.5 BAR PN16 GG25 220C-

EYVAZ-

pict076614100001226898200001 pic555769410001 13-

مدل

PCV Type 39-02 Reng 0.8-2.5 BAR PN16 GG25 220C-

برند

EYVAZ-

عکس اورجینال

pict076614100001226898200001 pic555769410001 13-