شیر فشار شکن بخار فلنجدار عیوض رنج فشار خروجی 5 - 2 بار تیپ 23-41

مدل

PCV Type 41-23 Reng 2 - 5 PN16 GG25 220°C-

برند

EYVAZ-

نوع

دیافراگم(دیافراگم ورودی و خروجی سیالات)-

استاندارد

DIN(آلمان)-

عکس اورجینال

pict776614100001686898200001 pic282669410001 13-

دانلود کاتالوگ

PCV Type 41-23 Reng 2 - 5 PN16 GG25 220°C-

EYVAZ-

دیافراگم(دیافراگم ورودی و خروجی سیالات)-

DIN(آلمان)-

pict776614100001686898200001 pic282669410001 13-

مدل

PCV Type 41-23 Reng 2 - 5 PN16 GG25 220°C-

برند

EYVAZ-

نوع

دیافراگم(دیافراگم ورودی و خروجی سیالات)-

استاندارد

DIN(آلمان)-

عکس اورجینال

pict776614100001686898200001 pic282669410001 13-