شیر فشار شکن بخار فلنجدار عیوض رنج فشار خروجی 5-2 بار تیپ 02-39

مدل شیر فشارشکن

PCV Type 39-02 Reng 2-5 BAR PN16 GG25 220C-

برند شیر فشارشکن

EYVAZ-

نوع شیر فشارشکن

دیافراگمی-

استاندارد

DIN(آلمان)-

محرک

پنوماتیک-

دانلود کاتالوگ

PCV Type 39-02 Reng 2-5 BAR PN16 GG25 220C-

EYVAZ-

دیافراگمی-

DIN(آلمان)-

پنوماتیک-

-

مدل شیر فشارشکن

PCV Type 39-02 Reng 2-5 BAR PN16 GG25 220C-

برند شیر فشارشکن

EYVAZ-

نوع شیر فشارشکن

دیافراگمی-

استاندارد

DIN(آلمان)-

محرک

پنوماتیک-

عکس اورجینال

-