شیر فلکه بوشن فلزی 45 درجه آذین لوله سپاهان

مدل اتصالات

شیر فلکه بوشن فلزی 45 درجه-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 40511-

نوع اتصالات

شیر فلکه بوشن فلزی 45 درجه آذین-

سایز

20-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

شیر فلکه بوشن فلزی 45 درجه-

آذین لوله سپاهان کد 40511-

شیر فلکه بوشن فلزی 45 درجه آذین-

20-

-

مدل اتصالات

شیر فلکه بوشن فلزی 45 درجه-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 40511-

نوع اتصالات

شیر فلکه بوشن فلزی 45 درجه آذین-

سایز

20-

عکس اورجینال

-