شیر فلکه (کامل ) پلی پروپلین آذین لوله سپاهان

مدل اتصالات

شیر فلکه (کامل )-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد -

نوع اتصالات

شیر فلکه (کامل ) آذین-

سایز

20-25-32-40-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

شیر فلکه (کامل )-

آذین لوله سپاهان کد -

شیر فلکه (کامل ) آذین-

20-25-32-40-

-

مدل اتصالات

شیر فلکه (کامل )-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد -

نوع اتصالات

شیر فلکه (کامل ) آذین-

سایز

20-25-32-40-

عکس اورجینال

-