شیر فلکه کشویی زبانه فلزی PN16 میراب

مدل شیر کشویی

گیت ولو زبانه فلزی-

برند شیر کشویی

میراب-

استاندارد

DIN(آلمان)-

سایز

اینچ
-

محرک

فلکه دستی-

نوع فشار

فشار متوسط-

نوع اتصال

فلنج-

دانلود کاتالوگ

تمام قیمت ها به روز می باشد

مدل شیر کشویی

گیت ولو زبانه فلزی-

برند شیر کشویی

میراب-

استاندارد

DIN(آلمان)-

سایز

اینچ-

محرک

فلکه دستی-

نوع فشار

فشار متوسط-

نوع اتصال

فلنج-

نوع اتصال بونت به بدنه

پیچی-