شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار راد شیر pn10

مدل شیر کشویی

گیت ولو چدنی-

برند شیر کشویی

رادشیر - شیرآلات صنعتی رادشیر-

استاندارد

DIN(آلمان)-

محرک

فلکه دستی-

نوع اتصال

فلنج-

کاربرد

آب-

جنس بدنه

چدن نشکن-

نوع اتصال بونت به بدنه

پیچی-

دانلود کاتالوگ

مدل شیر کشویی

گیت ولو چدنی-

برند شیر کشویی

رادشیر - شیرآلات صنعتی رادشیر-

استاندارد

DIN(آلمان)-

محرک

فلکه دستی-

نوع اتصال

فلنج-

کاربرد

آب-

جنس بدنه

چدن نشکن-

نوع اتصال بونت به بدنه

پیچی-

گیت ولو چدنی-

رادشیر - شیرآلات صنعتی رادشیر-

DIN(آلمان)-

فلکه دستی-

فلنج-

آب-

چدن نشکن-

پیچی-