شیر فلکه 45 درجه آذین لوله سپاهان

مدل

شیر فلکه 45 درجه -

برند

آذین لوله سپاهان کد 40509-

نوع

شیر فلکه 45 درجه آذین-

سایز

20-25-

عکس اورجینال

pict038583100001896418200001 pic269807410001 13-

دانلود کاتالوگ

شیر فلکه 45 درجه -

آذین لوله سپاهان کد 40509-

شیر فلکه 45 درجه آذین-

20-25-

pict038583100001896418200001 pic269807410001 13-

مدل

شیر فلکه 45 درجه -

برند

آذین لوله سپاهان کد 40509-

نوع

شیر فلکه 45 درجه آذین-

سایز

20-25-

عکس اورجینال

pict038583100001896418200001 pic269807410001 13-