شیر فلکه 45 درجه آذین لوله سپاهان

مدل اتصالات

شیر فلکه 45 درجه -

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 40509-

نوع اتصالات

شیر فلکه 45 درجه آذین-

سایز

20-25-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

شیر فلکه 45 درجه -

آذین لوله سپاهان کد 40509-

شیر فلکه 45 درجه آذین-

20-25-

-

مدل اتصالات

شیر فلکه 45 درجه -

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 40509-

نوع اتصالات

شیر فلکه 45 درجه آذین-

سایز

20-25-

عکس اورجینال

-