شیر قطع و وصل دو سر روپیچ تمام برنز کد 61352

مدل اتصالات

شیر قطع و وصل دو سر روپیچ تمام برنز -

برند اتصالات

نیوپایپ کد 61352-

نوع اتصالات

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

شیر قطع و وصل دو سر روپیچ تمام برنز -

نیوپایپ کد 61352-

اتصالات نیوپایپ-

-

مدل اتصالات

شیر قطع و وصل دو سر روپیچ تمام برنز -

برند اتصالات

نیوپایپ کد 61352-

نوع اتصالات

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

-