شیر قطع و وصل دو سر روپیچ تمام برنز کد 61352

مدل

شیر قطع و وصل دو سر روپیچ تمام برنز -

برند

نیوپایپ کد 61352-

نوع

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

pict226583100001339118200001 pic017407410001 13-

دانلود کاتالوگ

شیر قطع و وصل دو سر روپیچ تمام برنز -

نیوپایپ کد 61352-

اتصالات نیوپایپ-

pict226583100001339118200001 pic017407410001 13-

مدل

شیر قطع و وصل دو سر روپیچ تمام برنز -

برند

نیوپایپ کد 61352-

نوع

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

pict226583100001339118200001 pic017407410001 13-