شیر قطع و وصل دو سر روپیچ کد 61366

مدل

شیر قطع و وصل دو سر روپیچ-

برند

نیوپایپ کد 61366-

نوع

شیرآلات نیوپایپ-

عکس اورجینال

pict326583100001349118200001 pic417407410001 13-

دانلود کاتالوگ

شیر قطع و وصل دو سر روپیچ-

نیوپایپ کد 61366-

شیرآلات نیوپایپ-

pict326583100001349118200001 pic417407410001 13-

مدل

شیر قطع و وصل دو سر روپیچ-

برند

نیوپایپ کد 61366-

نوع

شیرآلات نیوپایپ-

عکس اورجینال

pict326583100001349118200001 pic417407410001 13-