شیر قطع و وصل دو سر روپیچ کد 61366

مدل اتصالات

شیر قطع و وصل دو سر روپیچ-

برند اتصالات

نیوپایپ کد 61366-

نوع اتصالات

شیرآلات نیوپایپ-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

شیر قطع و وصل دو سر روپیچ-

نیوپایپ کد 61366-

شیرآلات نیوپایپ-

-

مدل اتصالات

شیر قطع و وصل دو سر روپیچ-

برند اتصالات

نیوپایپ کد 61366-

نوع اتصالات

شیرآلات نیوپایپ-

عکس اورجینال

-