شیر قطع و وصل دو سر کوپلی کد 61367

مدل اتصالات

شیر قطع و وصل دو سر کوپلی-

برند اتصالات

نیوپایپ کد 61367-

نوع اتصالات

شیرآلات نیوپایپ-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

شیر قطع و وصل دو سر کوپلی-

نیوپایپ کد 61367-

شیرآلات نیوپایپ-

-

مدل اتصالات

شیر قطع و وصل دو سر کوپلی-

برند اتصالات

نیوپایپ کد 61367-

نوع اتصالات

شیرآلات نیوپایپ-

عکس اورجینال

-