شیر مغزی برنجی یکپارچه پلی پروپلین آذین لوله سپاهان

مدل اتصالات

شیر مغزی برنجی یکپارچه-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 40308-

نوع اتصالات

شیر مغزی برنجی یکپارچه آذین-

سایز

20-25-32-40-50-63-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

شیر مغزی برنجی یکپارچه-

آذین لوله سپاهان کد 40308-

شیر مغزی برنجی یکپارچه آذین-

20-25-32-40-50-63-

-

مدل اتصالات

شیر مغزی برنجی یکپارچه-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 40308-

نوع اتصالات

شیر مغزی برنجی یکپارچه آذین-

سایز

20-25-32-40-50-63-

عکس اورجینال

-