شیر یکطرفه دریچه ای چدنی فلنجدار PN16 راد شیر

مدل شیر یکطرفه

سوئینگ چک ولو-

برند شیر یکطرفه

رادشیر - شیرآلات صنعتی رادشیر-

نوع شیر یکطرفه

دریچه ای-

استاندارد

DIN(آلمان)-

سایز

اینچ-

نوع اتصال

فلنج-

کاربرد

آب-

جنس بدنه

چدن نشکن-

دانلود کاتالوگ

مدل شیر یکطرفه

سوئینگ چک ولو-

برند شیر یکطرفه

رادشیر - شیرآلات صنعتی رادشیر-

نوع شیر یکطرفه

دریچه ای-

استاندارد

DIN(آلمان)-

سایز

اینچ-

نوع اتصال

فلنج-

کاربرد

آب-

جنس بدنه

چدن نشکن-

سوئینگ چک ولو-

رادشیر - شیرآلات صنعتی رادشیر-

دریچه ای-

DIN(آلمان)-

اینچ-

فلنج-

آب-

چدن نشکن-