شیر یکطرفه سوپاپی چدنی فلنجدار PN16 راد شیر

مدل

لیفت چک ولو-

برند

رادشیر - شیرآلات صنعتی رادشیر-

نوع

سوپاپی-

عکس اورجینال

pict276273100001265157200001 pic948158410001 13-

دانلود کاتالوگ

لیفت چک ولو-

رادشیر - شیرآلات صنعتی رادشیر-

سوپاپی-

pict276273100001265157200001 pic948158410001 13-

مدل

لیفت چک ولو-

برند

رادشیر - شیرآلات صنعتی رادشیر-

نوع

سوپاپی-

عکس اورجینال

pict276273100001265157200001 pic948158410001 13-