شیر یکطرفه سوپاپی چدنی فلنجدار PN16 راد شیر

مدل شیر یکطرفه

لیفت چک ولو-

برند شیر یکطرفه

رادشیر - شیرآلات صنعتی رادشیر-

نوع شیر یکطرفه

سوپاپی-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

لیفت چک ولو-

رادشیر - شیرآلات صنعتی رادشیر-

سوپاپی-

-

مدل شیر یکطرفه

لیفت چک ولو-

برند شیر یکطرفه

رادشیر - شیرآلات صنعتی رادشیر-

نوع شیر یکطرفه

سوپاپی-

عکس اورجینال

-