شیر یکطرفه سوپاپی چدنی 16 بار بلوزدار F6 فاراب - لیست قیمت

مدل شیر یکطرفه

چک ولو چدنی سوپاپی PN16-

برند شیر یکطرفه

فاراب-

نوع شیر یکطرفه

سوپاپی-

استاندارد

DIN(آلمان)-

نوع اتصال

فلنج-

دانلود کاتالوگ

مدل شیر یکطرفه

چک ولو چدنی سوپاپی PN16-

برند شیر یکطرفه

فاراب-

نوع شیر یکطرفه

سوپاپی-

استاندارد

DIN(آلمان)-

نوع اتصال

فلنج-

عکس اورجینال

-

چک ولو چدنی سوپاپی PN16-

فاراب-

سوپاپی-

DIN(آلمان)-

فلنج-

-