شیر یکطرفه فنری فاراب PN16

مدل شیر یکطرفه

شیر خودکار فنری-

برند شیر یکطرفه

فاراب-

سایز

-

نوع فشار

فشار متوسط-

کاربرد

آب-

دانلود کاتالوگ

شیر خودکار فنری-

فاراب-

-

فشار متوسط-

آب-

-

مدل شیر یکطرفه

شیر خودکار فنری-

برند شیر یکطرفه

فاراب-

سایز

-

نوع فشار

فشار متوسط-

کاربرد

آب-

عکس اورجینال

-