شیر یکطرفه چدنی دریچه ای PN16 - PN10 میراب

مدل شیر یکطرفه

چک ولو دریچه ای-

برند شیر یکطرفه

میراب-

نوع شیر یکطرفه

دریچه ای-

استاندارد

DIN(آلمان)-

سایز

-

محرک

فلکه دستی-

نوع فشار

کم فشار-

نوع اتصال

فلنج-

دانلود کاتالوگ

چک ولو دریچه ای-

میراب-

دریچه ای-

DIN(آلمان)-

-

فلکه دستی-

کم فشار-

فلنج-

-

مدل شیر یکطرفه

چک ولو دریچه ای-

برند شیر یکطرفه

میراب-

نوع شیر یکطرفه

دریچه ای-

استاندارد

DIN(آلمان)-

سایز

-

محرک

فلکه دستی-

نوع فشار

کم فشار-

نوع اتصال

فلنج-

عکس اورجینال

-