شیر یک طرفه روپیچ توپیچ برنزی کد 69052

مدل اتصالات

شیر یکطرفه روپیچ توپیچ برنزی-

برند اتصالات

نیوپایپ کد 69052-

نوع اتصالات

شیرآلات نیوپایپ-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

شیر یکطرفه روپیچ توپیچ برنزی-

نیوپایپ کد 69052-

شیرآلات نیوپایپ-

-

مدل اتصالات

شیر یکطرفه روپیچ توپیچ برنزی-

برند اتصالات

نیوپایپ کد 69052-

نوع اتصالات

شیرآلات نیوپایپ-

عکس اورجینال

-