شیر یک طرفه روپیچ توپیچ برنزی کد 69052

مدل

شیر یکطرفه روپیچ توپیچ برنزی-

برند

نیوپایپ کد 69052-

نوع

شیرآلات نیوپایپ-

عکس اورجینال

pict826583100001399118200001 pic077407410001 13-

دانلود کاتالوگ

شیر یکطرفه روپیچ توپیچ برنزی-

نیوپایپ کد 69052-

شیرآلات نیوپایپ-

pict826583100001399118200001 pic077407410001 13-

مدل

شیر یکطرفه روپیچ توپیچ برنزی-

برند

نیوپایپ کد 69052-

نوع

شیرآلات نیوپایپ-

عکس اورجینال

pict826583100001399118200001 pic077407410001 13-