لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج ساكت ولد استنلس استيل A182 F304L socket weld flange كلاس 150

برند فلنج ساکت ولد

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی -

کلاس فلنج

150 -

رنج جدول

1/2 - 3 -

نوع صفحه فلنج

سطح ساده -

جنس فلنج

استنلس استیل -

نوع شیار برجستگی

هم مرکز -

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده -

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع - حمل -

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز -

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز -

عکس اورجینال

-

نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال سایز قیمت تاریخ به روزرسانی
@prp_9227 @prp_9228 @prp_9243 @prp_25019 @prp_25018 @prp_25022 @prp_9247 1398/4/18
@prp_9227 @prp_9228 @prp_9243 @prp_25019 @prp_25018 @prp_25022 @prp_9247 1398/4/18
@prp_9227 @prp_9228 @prp_9243 @prp_25019 @prp_25018 @prp_25022 @prp_9247 1398/4/18
@prp_9227 @prp_9228 @prp_9243 @prp_25019 @prp_25018 @prp_25022 @prp_9247 1398/4/18
@prp_9227 @prp_9228 @prp_9243 @prp_25019 @prp_25018 @prp_25022 @prp_9247 1398/4/18
@prp_9227 @prp_9228 @prp_9243 @prp_25019 @prp_25018 @prp_25022 @prp_9247 1398/4/18
@prp_9227 @prp_9228 @prp_9243 @prp_25019 @prp_25018 @prp_25022 @prp_9247 1398/4/18
@prp_9227 @prp_9228 @prp_9243 @prp_25019 @prp_25018 @prp_25022 @prp_9247 1398/4/18

برند فلنج ساکت ولد

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی -

کلاس فلنج

150 -

رنج جدول

1/2 - 3 -

نوع صفحه فلنج

سطح ساده -

جنس فلنج

استنلس استیل -

نوع شیار برجستگی

هم مرکز -

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده -

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع - حمل -

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز -

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز -

عکس اورجینال

-

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی -

150 -

1/2 - 3 -

سطح ساده -

استنلس استیل -

هم مرکز -

سرتاسر رزوه شده -

تحویل سریع - حمل -

روز -

روز -

-