فلنج ساكت ولد استنلس استيل A182 F304L socket weld flange كلاس ١٥٠٠

برند فلنج ساکت ولد

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی-

کلاس فلنج

1500-

رنج جدول

1/2 - 3-

نوع صفحه فلنج

صفحه اتصال رینگی-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- حمل-

برند فلنج ساکت ولد

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی-

کلاس فلنج

1500-

رنج جدول

1/2 - 3-

نوع صفحه فلنج

صفحه اتصال رینگی-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی-

1500-

1/2 - 3-

صفحه اتصال رینگی-

استنلس استیل-

هم مرکز-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- حمل-

روز-

روز-

-