فلنج ساکت ولد کلاس 150 استنلس استیل 316

برند فلنج ساکت ولد

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی-

کلاس فلنج

150-

رنج جدول

1/2 - 3-

نوع صفحه فلنج

سطح ساده-

جنس فلنج

استنلس استیل-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

نصب- تحویل سریع-

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی-

150-

1/2 - 3-

سطح ساده-

استنلس استیل-

سرتاسر رزوه شده-

نصب- تحویل سریع-

-

-

-

برند فلنج ساکت ولد

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی-

کلاس فلنج

150-

رنج جدول

1/2 - 3-

نوع صفحه فلنج

سطح ساده-

جنس فلنج

استنلس استیل-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

نصب- تحویل سریع-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

عکس اورجینال

-