فلنج ساکت ولد کلاس600 استنلس استیل 316/316L

کلاس فلنج

600-

رنج جدول

1/2 - 3-

نوع صفحه فلنج

سطح ساده-

جنس

فولاد زنگ نزن-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

600-

1/2 - 3-

سطح ساده-

فولاد زنگ نزن-

تحویل سریع- حمل-

روز-

روز-

pict144482100001451045200001 pic899002310001 13-

کلاس فلنج

600-

رنج جدول

1/2 - 3-

نوع صفحه فلنج

سطح ساده-

جنس

فولاد زنگ نزن-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

pict144482100001451045200001 pic899002310001 13-