فلنج پلی پروپلین آذین لوله سپاهان

مدل اتصالات

فلنج پلی پروپلین-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 30218-

نوع اتصالات

فلنج پلی پروپلین آذین-

سایز

63-75-90-110-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

فلنج پلی پروپلین-

آذین لوله سپاهان کد 30218-

فلنج پلی پروپلین آذین-

63-75-90-110-

-

مدل اتصالات

فلنج پلی پروپلین-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 30218-

نوع اتصالات

فلنج پلی پروپلین آذین-

سایز

63-75-90-110-

عکس اورجینال

-