قالب پرس نیوپایپ 40 میلیمتر کد 13218

مدل اتصالات

قالب پرس نیوپایپ-

برند اتصالات

نیوپایپ -

نوع اتصالات

کد 13218-13220-13222-

سایز

40-50-63-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

قالب پرس نیوپایپ-

نیوپایپ -

کد 13218-13220-13222-

40-50-63-

-

مدل اتصالات

قالب پرس نیوپایپ-

برند اتصالات

نیوپایپ -

نوع اتصالات

کد 13218-13220-13222-

سایز

40-50-63-

عکس اورجینال

-