قوطی پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میلیمتر

مدل پروفیل فلزی

پروفیل ساختمانی-

نوع پروفیل فلزی

قوطی-

جنس

آهن-

نوع داخل پروفیل

تو خالی-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تمام قیمت ها به روز می باشد

مدل پروفیل فلزی

پروفیل ساختمانی-

نوع پروفیل فلزی

قوطی-

جنس

آهن-

نوع داخل پروفیل

تو خالی-