قوطی پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میلیمتر

مدل

پروفیل ساختمانی-

نوع

قوطی-

جنس

آهن -

نوع داخل پروفیل

تو خالی-

عکس اورجینال

pict329073100001745437200001 pic445655410001 13-

دانلود کاتالوگ

پروفیل ساختمانی-

قوطی-

آهن -

تو خالی-

pict329073100001745437200001 pic445655410001 13-

مدل

پروفیل ساختمانی-

نوع

قوطی-

جنس

آهن -

نوع داخل پروفیل

تو خالی-

عکس اورجینال

pict329073100001745437200001 pic445655410001 13-