قوطی پروفیل مبلی ضخامت 0.9 میلیمتر

مدل

پروفیل مبلی-

نوع

قوطی-

جنس

آهن -

نوع داخل پروفیل

تو خالی-

عکس اورجینال

pict819073100001394437200001 pic465655410001 13-

دانلود کاتالوگ

پروفیل مبلی-

قوطی-

آهن -

تو خالی-

pict819073100001394437200001 pic465655410001 13-

مدل

پروفیل مبلی-

نوع

قوطی-

جنس

آهن -

نوع داخل پروفیل

تو خالی-

عکس اورجینال

pict819073100001394437200001 pic465655410001 13-