لرزه گیر آکاردئونی مهاردار فلنجدار فلکسور پارس PN16

مدل

اتصال آکاردئونی مهاردار-

برند

فلکسور پارس-

جنس بدنه

فولاد زنگ نزن-

جنس فلنج

کربن استیل-

روش اتصال

فلنجی-

دانلود کاتالوگ

اتصال آکاردئونی مهاردار-

فلکسور پارس-

فولاد زنگ نزن-

کربن استیل-

فلنجی-

pict691614100001664098200001 pic038759410001 13-

تاشو(ویژگی درب )-

دوجداره-

مدل

اتصال آکاردئونی مهاردار-

برند

فلکسور پارس-

جنس بدنه

فولاد زنگ نزن-

جنس فلنج

کربن استیل-

روش اتصال

فلنجی-

عکس اورجینال

pict691614100001664098200001 pic038759410001 13-

نوع

تاشو(ویژگی درب )-

نوع جداره

دوجداره-