لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

مدل اتصال آکاردئونی

لب جوش metal expansion joint-

برند اتصال آکاردئونی

ارتعاشات صنعتی ایران ASA-

نوع اتصال آکاردئونی

ساده-

تعداد آکاردئون

تکی-

روش اتصال

جوشی-

کاربرد

مایع- هوا- روغن-

لب جوش metal expansion joint-

ارتعاشات صنعتی ایران ASA-

ساده-

تکی-

جوشی-

مایع- هوا- روغن-

استنلس استیل-

بدون مهار-

استنلس استیل-

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

-

-

دو جداره-

مدل اتصال آکاردئونی

لب جوش metal expansion joint-

برند اتصال آکاردئونی

ارتعاشات صنعتی ایران ASA-

نوع اتصال آکاردئونی

ساده-

تعداد آکاردئون

تکی-

روش اتصال

جوشی-

کاربرد

مایع- هوا- روغن-

جنس بدنه

استنلس استیل-

نوع مهار

بدون مهار-

جنس فلنج

استنلس استیل-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

عکس اورجینال

-

نوع جداره

دو جداره-