لرزه گیر دو جداره سر دنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

مدل

آکاردئونی دوسر دنده-

برند

ارتعاشات صنعتی ایران-

نوع

ساده(قابلیت )-

تعداد آکاردئون

تک لنگه( درب )-

روش اتصال

رزوه دار-

کاربرد

مایع- هوا- روغن-

آکاردئونی دوسر دنده-

ارتعاشات صنعتی ایران-

ساده(قابلیت )-

تک لنگه( درب )-

رزوه دار-

مایع- هوا- روغن-

فولاد زنگ نزن-

بدون مهار-

آقا-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

هفته-

pict987452100001463862200001 pic859341310001 13-

تک جداره-

مدل

آکاردئونی دوسر دنده-

برند

ارتعاشات صنعتی ایران-

نوع

ساده(قابلیت )-

تعداد آکاردئون

تک لنگه( درب )-

روش اتصال

رزوه دار-

کاربرد

مایع- هوا- روغن-

جنس

فولاد زنگ نزن-

نوع مهار

بدون مهار-

اتصال

آقا-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

pict987452100001463862200001 pic859341310001 13-

نوع جداره

تک جداره-