لرزه گیر دو جداره سر دنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

مدل اتصال آکاردئونی

آکاردئونی دوسر دنده-

برند اتصال آکاردئونی

ارتعاشات صنعتی ایران-

نوع اتصال آکاردئونی

ساده-

تعداد آکاردئون

تکی-

روش اتصال

رزوه ای-

کاربرد

مایع- هوا- روغن-

آکاردئونی دوسر دنده-

ارتعاشات صنعتی ایران-

ساده-

تکی-

رزوه ای-

مایع- هوا- روغن-

استنلس استیل-

بدون مهار-

نری-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

-

-

-

تک جداره-

مدل اتصال آکاردئونی

آکاردئونی دوسر دنده-

برند اتصال آکاردئونی

ارتعاشات صنعتی ایران-

نوع اتصال آکاردئونی

ساده-

تعداد آکاردئون

تکی-

روش اتصال

رزوه ای-

کاربرد

مایع- هوا- روغن-

جنس بدنه

استنلس استیل-

نوع مهار

بدون مهار-

رابط

نری-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

عکس اورجینال

-

نوع جداره

تک جداره-