لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار کلاس 150 ارتعاشات صنعتی ایران

مدل لرزه گیر

لرزه گیر فلنج دار کلاس 150 METAL EXPANTION JOINT -

برند لرزه گیر

ارتعاشات صنعتی ایران-

جنس بدنه

استنلس استیل-

جنس فلنج

کربن استیل-

نوع فلنج

گردان- ثابت-

روش اتصال

فلنج دار-

کاربرد

مایع- هوا- روغن-

مدل لرزه گیر

لرزه گیر فلنج دار کلاس 150 METAL EXPANTION JOINT -

برند لرزه گیر

ارتعاشات صنعتی ایران-

جنس بدنه

استنلس استیل-

جنس فلنج

کربن استیل-

نوع فلنج

گردان- ثابت-

روش اتصال

فلنج دار-

کاربرد

مایع- هوا- روغن-

حالت خروجی

مساوی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آکاردئونی-

نوع جداره

دو جداره-

نوع آب

آب سرد- آب گرم-

لرزه گیر فلنج دار کلاس 150 METAL EXPANTION JOINT -

ارتعاشات صنعتی ایران-

استنلس استیل-

کربن استیل-

گردان- ثابت-

فلنج دار-

مایع- هوا- روغن-

مساوی-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

-

-

-

آکاردئونی-

دو جداره-

آب سرد- آب گرم-