لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار کلاس 150 ارتعاشات صنعتی ایران

مدل

لرزه گیر فلنج دار کلاس 150 METAL EXPANTION JOINT -

برند

ارتعاشات صنعتی ایران-

جنس بدنه

فولاد زنگ نزن-

جنس فلنج

کربن استیل-

نوع فلنج

گردان- ثابت(نصب)-

روش اتصال

فلنجی-

کاربرد

مایع- هوا- روغن-

مدل

لرزه گیر فلنج دار کلاس 150 METAL EXPANTION JOINT -

برند

ارتعاشات صنعتی ایران-

جنس بدنه

فولاد زنگ نزن-

جنس فلنج

کربن استیل-

نوع فلنج

گردان- ثابت(نصب)-

روش اتصال

فلنجی-

کاربرد

مایع- هوا- روغن-

شکل

مساوی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

pict224182100001394115200001 pic311441310001 13-

نوع

تاشو(ویژگی درب )-

نوع جداره

دوجداره-

نوع آب

سرد- گرم(درمانی)-

لرزه گیر فلنج دار کلاس 150 METAL EXPANTION JOINT -

ارتعاشات صنعتی ایران-

فولاد زنگ نزن-

کربن استیل-

گردان- ثابت(نصب)-

فلنجی-

مایع- هوا- روغن-

مساوی-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

هفته-

pict224182100001394115200001 pic311441310001 13-

تاشو(ویژگی درب )-

دوجداره-

سرد- گرم(درمانی)-