لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار PN16 ارتعاشات صنعتی ایران

مدل

لرزه گیر فلنج دار پی ان METAL EXPANTION JOINT 16 -

برند

ارتعاشات صنعتی ایران-

جنس بدنه

فولاد زنگ نزن-

جنس فلنج

کربن استیل-

نوع فلنج

گردان- ثابت(نصب)-

روش اتصال

فلنجی-

کاربرد

مایع- هوا- روغن-

مدل

لرزه گیر فلنج دار پی ان METAL EXPANTION JOINT 16 -

برند

ارتعاشات صنعتی ایران-

جنس بدنه

فولاد زنگ نزن-

جنس فلنج

کربن استیل-

نوع فلنج

گردان- ثابت(نصب)-

روش اتصال

فلنجی-

کاربرد

مایع- هوا- روغن-

شکل

مساوی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

عکس اورجینال

pict124182100001274115200001 pic980441310001 13-

نوع

تاشو(ویژگی درب )-

نوع جداره

تک جداره- دوجداره-

نوع آب

سرد- گرم(درمانی)-

لرزه گیر فلنج دار پی ان METAL EXPANTION JOINT 16 -

ارتعاشات صنعتی ایران-

فولاد زنگ نزن-

کربن استیل-

گردان- ثابت(نصب)-

فلنجی-

مایع- هوا- روغن-

مساوی-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

pict124182100001274115200001 pic980441310001 13-

تاشو(ویژگی درب )-

تک جداره- دوجداره-

سرد- گرم(درمانی)-