لرزه گیر آکاردئونی دو جداره سر دنده مهاردار تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

مدل

مهاردار دو سر رزوه-

برند

ارتعاشات صنعتی ایران-

نوع

ساده(قابلیت )-

تعداد آکاردئون

تک لنگه( درب )-

روش اتصال

رزوه دار-

کاربرد

مایع- هوا- روغن-

مهاردار دو سر رزوه-

ارتعاشات صنعتی ایران-

ساده(قابلیت )-

تک لنگه( درب )-

رزوه دار-

مایع- هوا- روغن-

فولاد زنگ نزن-

مهار دار-

مساوی-

آقا-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

pict697452100001094862200001 pic189341310001 13-

دوجداره-

مدل

مهاردار دو سر رزوه-

برند

ارتعاشات صنعتی ایران-

نوع

ساده(قابلیت )-

تعداد آکاردئون

تک لنگه( درب )-

روش اتصال

رزوه دار-

کاربرد

مایع- هوا- روغن-

جنس

فولاد زنگ نزن-

نوع مهار

مهار دار-

شکل

مساوی-

اتصال

آقا-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

pict697452100001094862200001 pic189341310001 13-

نوع جداره

دوجداره-