لرزه گیر آکاردئونی دو جداره سر دنده مهاردار تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

مدل اتصال آکاردئونی

مهاردار دو سر رزوه-

برند اتصال آکاردئونی

ارتعاشات صنعتی ایران-

نوع اتصال آکاردئونی

ساده-

تعداد آکاردئون

تکی-

روش اتصال

رزوه ای-

کاربرد

مایع- هوا- روغن-

مهاردار دو سر رزوه-

ارتعاشات صنعتی ایران-

ساده-

تکی-

رزوه ای-

مایع- هوا- روغن-

استنلس استیل-

مهار دار-

مساوی-

نری-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

-

-

-

دو جداره-

مدل اتصال آکاردئونی

مهاردار دو سر رزوه-

برند اتصال آکاردئونی

ارتعاشات صنعتی ایران-

نوع اتصال آکاردئونی

ساده-

تعداد آکاردئون

تکی-

روش اتصال

رزوه ای-

کاربرد

مایع- هوا- روغن-

جنس بدنه

استنلس استیل-

نوع مهار

مهار دار-

حالت خروجی

مساوی-

رابط

نری-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

عکس اورجینال

-

نوع جداره

دو جداره-