لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لرزه گیر آکاردئونی فلنجدار کلاس 150 دو جداره ساده ارتعاشات صنعتی ایران

مدل لرزه گیر

آکاردئونی فلنجدار CL150 -

برند لرزه گیر

ارتعاشات صنعتی ایران -

جنس بدنه

استنلس استیل -

جنس فلنج

کربن استیل -

نوع فلنج

گردان - ثابت -

روش اتصال

فلنج دار -

کاربرد

مایع - هوا - روغن -

حالت خروجی

مساوی -

ویژگی

مقاوم روغنی - مقاوم حرارت - مقاوم اسید - مقاوم آب شیرین -

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات - حمل -

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز -

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته -

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آکاردئونی -

نوع جداره

دو جداره -

نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال سایز قیمت تاریخ به روزرسانی
لرزه گیر آکاردئونی ساده دو جداره فلنجدار کلاس 150 سایز 1/2 اینچ آکاردئونی فلنجدار CL150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,ساده 4739000 1398/4/18
لرزه گیر آکاردئونی ساده دو جداره فلنجدار کلاس 150 سایز 3/4 اینچ آکاردئونی فلنجدار CL150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,ساده 3/4 4739000 1398/4/18
لرزه گیر آکاردئونی ساده دو جداره فلنجدار کلاس 150 سایز 1 اینچ آکاردئونی فلنجدار CL150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,ساده 4739000 1398/4/18
لرزه گیر آکاردئونی ساده دو جداره فلنجدار کلاس 150 سایز 1/4 1 اینچ آکاردئونی فلنجدار CL150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار 5429000 1398/4/18
لرزه گیر آکاردئونی ساده دو جداره فلنجدار کلاس 150 سایز 1/2 1 اینچ آکاردئونی فلنجدار CL150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,ساده 6199000 1398/4/18
لرزه گیر آکاردئونی ساده دو جداره فلنجدار کلاس 150 سایز 2 اینچ آکاردئونی فلنجدار CL150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,ساده " 2 6729000 1398/4/18
لرزه گیر آکاردئونی ساده دو جداره فلنجدار کلاس 150 سایز 1/2 2 اینچ آکاردئونی فلنجدار CL150 دو جداره فلنج دار,ساده 9089000 1398/4/18
لرزه گیر آکاردئونی ساده دو جداره فلنجدار کلاس 150 سایز 3 اینچ آکاردئونی فلنجدار CL150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,ساده " 3 10929000 1398/4/18
لرزه گیر آکاردئونی ساده دو جداره فلنجدار کلاس 150 سایز 4 اینچ آکاردئونی فلنجدار CL150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار "4 13379000 1398/4/18
لرزه گیر آکاردئونی ساده دو جداره فلنجدار کلاس 150 سایز 6 اینچ دو جداره فلنج دار "6 21999000 1398/4/18
لرزه گیر آکاردئونی ساده دو جداره فلنجدار کلاس 150 سایز 5 اینچ آکاردئونی فلنجدار CL150 مایع,هوا,روغن دو جداره ساده,فلنج دار "5 20149000 1398/4/18
لرزه گیر آکاردئونی ساده دو جداره فلنجدار کلاس 150 سایز 8 اینچ آکاردئونی فلنجدار CL150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار "8 37819000 1398/4/18
لرزه گیر آکاردئونی ساده دو جداره فلنجدار کلاس 150 سایز 10 اینچ آکاردئونی فلنجدار CL150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,ساده "10 46689000 1398/4/18
لرزه گیر آکاردئونی ساده دو جداره فلنجدار کلاس 150 سایز 12 اینچ آکاردئونی فلنجدار CL150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,ساده "12 58369000 1398/4/18

مدل لرزه گیر

آکاردئونی فلنجدار CL150 -

برند لرزه گیر

ارتعاشات صنعتی ایران -

جنس بدنه

استنلس استیل -

جنس فلنج

کربن استیل -

نوع فلنج

گردان - ثابت -

روش اتصال

فلنج دار -

کاربرد

مایع - هوا - روغن -

حالت خروجی

مساوی -

ویژگی

مقاوم روغنی - مقاوم حرارت - مقاوم اسید - مقاوم آب شیرین -

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات - حمل -

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز -

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته -

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آکاردئونی -

نوع جداره

دو جداره -

آکاردئونی فلنجدار CL150 -

ارتعاشات صنعتی ایران -

استنلس استیل -

کربن استیل -

گردان - ثابت -

فلنج دار -

مایع - هوا - روغن -

مساوی -

مقاوم روغنی - مقاوم حرارت - مقاوم اسید - مقاوم آب شیرین -

تامین و تعمیر قطعات - حمل -

روز -

هفته -

-

آکاردئونی -

دو جداره -