لرزه گیر آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران

مدل اتصال آکاردئونی

لب جوش metal expansion joint-

برند اتصال آکاردئونی

ارتعاشات صنعتی ایران-

نوع اتصال آکاردئونی

ساده-

تعداد آکاردئون

تکی-

روش اتصال

جوشی-

کاربرد

مایع- هوا- روغن-

لب جوش metal expansion joint-

ارتعاشات صنعتی ایران-

ساده-

تکی-

جوشی-

مایع- هوا- روغن-

استنلس استیل-

بدون مهار-

مساوی-

کربن استیل-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

-

-

-

مدل اتصال آکاردئونی

لب جوش metal expansion joint-

برند اتصال آکاردئونی

ارتعاشات صنعتی ایران-

نوع اتصال آکاردئونی

ساده-

تعداد آکاردئون

تکی-

روش اتصال

جوشی-

کاربرد

مایع- هوا- روغن-

جنس بدنه

استنلس استیل-

نوع مهار

بدون مهار-

حالت خروجی

مساوی-

جنس فلنج

کربن استیل-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

عکس اورجینال

-