لرزه گیر آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران

مدل

لب جوش metal expansion joint-

برند

ارتعاشات صنعتی ایران-

نوع

ساده(قابلیت )-

تعداد آکاردئون

تک لنگه( درب )-

روش اتصال

جوش خورده-

کاربرد

مایع- هوا- روغن-

لب جوش metal expansion joint-

ارتعاشات صنعتی ایران-

ساده(قابلیت )-

تک لنگه( درب )-

جوش خورده-

مایع- هوا- روغن-

فولاد زنگ نزن-

بدون مهار-

مساوی-

کربن استیل-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

pict687452100001803862200001 pic871676210001 13-

مدل

لب جوش metal expansion joint-

برند

ارتعاشات صنعتی ایران-

نوع

ساده(قابلیت )-

تعداد آکاردئون

تک لنگه( درب )-

روش اتصال

جوش خورده-

کاربرد

مایع- هوا- روغن-

جنس

فولاد زنگ نزن-

نوع مهار

بدون مهار-

شکل

مساوی-

جنس فلنج

کربن استیل-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

pict687452100001803862200001 pic871676210001 13-