لوله خمدار پلی پروپلین آذین لوله سپاهان

مدل اتصالات

لوله خم دار پلی پروپلین -

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 16108-

نوع اتصالات

لوله خمدار آذین -

سایز

20-25-32-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

لوله خم دار پلی پروپلین -

آذین لوله سپاهان کد 16108-

لوله خمدار آذین -

20-25-32-

-

مدل اتصالات

لوله خم دار پلی پروپلین -

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 16108-

نوع اتصالات

لوله خمدار آذین -

سایز

20-25-32-

عکس اورجینال

-