لوله مانیسمان استینلس استیل رده 40 PIPE A312 GR.310S SMLS SCH 40S

مدل لوله

لوله نسوز استنلس استیل PIPE A312 GR.310s-

نوع لوله

لوله استیل نسوز 310S-

جنس

استنلس استیل-

کاربرد

دمای بالا - نسوز-

نحوه اتصال

جوشی-

دانلود کاتالوگ

لوله نسوز استنلس استیل PIPE A312 GR.310s-

لوله استیل نسوز 310S-

استنلس استیل-

دمای بالا - نسوز-

جوشی-

مدل لوله

لوله نسوز استنلس استیل PIPE A312 GR.310s-

نوع لوله

لوله استیل نسوز 310S-

جنس

استنلس استیل-

کاربرد

دمای بالا - نسوز-

نحوه اتصال

جوشی-