لوله مانیسمان رده 80 ASTM A335 P11 SCH80

مدل لوله

لوله بدون درز آلیاژی حرارتی ASTM A335 P11-

نوع لوله

الوی استیل حرارتی-

جنس

کربن استیل-

پوشش نهایی

رنگ مشکی-

کاربرد

سیستم حرارتی-

نوع درز

بدون درز-

نحوه اتصال

جوشی-

استاندارد

ASTM A335 P11 -A335 P22 - A335 P5 - A335 P9-

دانلود کاتالوگ

لوله بدون درز آلیاژی حرارتی ASTM A335 P11-

الوی استیل حرارتی-

کربن استیل-

رنگ مشکی-

سیستم حرارتی-

بدون درز-

جوشی-

ASTM A335 P11 -A335 P22 - A335 P5 - A335 P9-

سیاه-

مدل لوله

لوله بدون درز آلیاژی حرارتی ASTM A335 P11-

نوع لوله

الوی استیل حرارتی-

جنس

کربن استیل-

پوشش نهایی

رنگ مشکی-

کاربرد

سیستم حرارتی-

نوع درز

بدون درز-

نحوه اتصال

جوشی-

استاندارد

ASTM A335 P11 -A335 P22 - A335 P5 - A335 P9-

گروه رنگی

سیاه-