لوله پلی اتیلن 16 بار pe100

مدل

لوله پلی اتیلن-

کاربری

فشار قوی(در صنعت )-

عکس اورجینال

pict025224100001029669200001 pic204850510001 6-

دانلود کاتالوگ

لوله پلی اتیلن-

فشار قوی(در صنعت )-

pict025224100001029669200001 pic204850510001 6-

مدل

لوله پلی اتیلن-

کاربری

فشار قوی(در صنعت )-

عکس اورجینال

pict025224100001029669200001 pic204850510001 6-