لوله یکسر سوکت/اتصالات پوشیفت فاضلابی نیوفلکس

مدل لوله

لوله یکسر -

برند لوله

پوشیفت فاضلابی نیوفلکس-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

لوله یکسر -

پوشیفت فاضلابی نیوفلکس-

-

مدل لوله

لوله یکسر -

برند لوله

پوشیفت فاضلابی نیوفلکس-

عکس اورجینال

-