مغزی استنلس استیل 304 دنده ای کلاس 150

مدل

اتصالات دنده ای استنلس استیل 304-

نوع

اتصالات دنده ای کلاس 150-

سایز

"1/2-4-

جنس

استنلس استیل-

کلاس

CL150-

محل دنده

دنده داخل-

گروه رنگی

نقره ای-

عکس اورجینال

pict802524100001452699200001 pic175390510001 13-

دانلود کاتالوگ

اتصالات دنده ای استنلس استیل 304-

اتصالات دنده ای کلاس 150-

"1/2-4-

استنلس استیل-

CL150-

دنده داخل-

نقره ای-

pict802524100001452699200001 pic175390510001 13-

مدل

اتصالات دنده ای استنلس استیل 304-

نوع

اتصالات دنده ای کلاس 150-

سایز

"1/2-4-

جنس

استنلس استیل-

کلاس

CL150-

محل دنده

دنده داخل-

گروه رنگی

نقره ای-

عکس اورجینال

pict802524100001452699200001 pic175390510001 13-