مغزی یکسر فلزی پلی پروپلین آذین لوله سپاهان

مدل اتصالات

مغزی یکسر فلزی -

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 21208-

نوع اتصالات

مغزی یکسر فلزی آذین-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

مغزی یکسر فلزی -

آذین لوله سپاهان کد 21208-

مغزی یکسر فلزی آذین-

-

مدل اتصالات

مغزی یکسر فلزی -

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 21208-

نوع اتصالات

مغزی یکسر فلزی آذین-

عکس اورجینال

-