مهره ماسوره استنلس استیل ساکت ولد کلاس 3000 A182 F316L

مدل

مهره ماسوره ساکت ولد 316-

برند

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رنج جدول

1/4-2 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

مهره ماسوره ساکت ولد 316-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

A182-

1/4-2 ساکت-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی(در صنعت )-

فولاد زنگ نزن-

جوش خورده-

بدون درز-

ASME (آمریکا)-

مساوی-

pict749582100001568555200001 pic090822310001 13-

مدل

مهره ماسوره ساکت ولد 316-

برند

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رنج جدول

1/4-2 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

فولاد زنگ نزن-

اتصال

جوش خورده-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

شکل

مساوی-

عکس اورجینال

pict749582100001568555200001 pic090822310001 13-