مهره ماسوره استنلس استیل ساکت ولد کلاس 6000 A182 F316L

مدل

مهره ماسوره ساکت-

برند

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رابط

جوش خورده-

رنج جدول

1/4-2 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدل

مهره ماسوره ساکت-

برند

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رابط

جوش خورده-

رنج جدول

1/4-2 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

فولاد زنگ نزن-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

عکس اورجینال

pict949582100001509555200001 pic890822310001 13-

مهره ماسوره ساکت-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

A182-

جوش خورده-

1/4-2 ساکت-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی(در صنعت )-

فولاد زنگ نزن-

بدون درز-

ASME (آمریکا)-

pict949582100001509555200001 pic890822310001 13-