مهره ماسوره الوی استیل ساکت ولد کلاس 3000 A182 F11

مدل مهره و ماسوره

اتصالات فشارقوی A182 F11-

برند مهره و ماسوره

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

آلیاژ

A182-

نوع مهره و ماسوره

فشار قوی-

جنس

استیل آلیاژی-

دانلود کاتالوگ

اتصالات فشارقوی A182 F11-

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

A182-

فشار قوی-

استیل آلیاژی-

جوشی-

ASME-

-

مدل مهره و ماسوره

اتصالات فشارقوی A182 F11-

برند مهره و ماسوره

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

آلیاژ

A182-

نوع مهره و ماسوره

فشار قوی-

جنس

استیل آلیاژی-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

عکس اورجینال

-