مهره ماسوره دوطرف جوش پلی پروپلین آذین لوله سپاهان

مدل اتصالات

مهره ماسوره دوطرف جوش-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 40202-

نوع اتصالات

مهره ماسوره دوطرف جوش آذین-

سایز

20-25-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

مهره ماسوره دوطرف جوش-

آذین لوله سپاهان کد 40202-

مهره ماسوره دوطرف جوش آذین-

20-25-

-

مدل اتصالات

مهره ماسوره دوطرف جوش-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 40202-

نوع اتصالات

مهره ماسوره دوطرف جوش آذین-

سایز

20-25-

عکس اورجینال

-