میلگرد استنلس استیل نسوز 310 - لیست قیمت

مدل پروفیل فلزی

A276 GR310-

نوع پروفیل فلزی

میلگرد-

جنس

استنلس استیل-

آلیاژ

A276 GR 310-

نوع داخل پروفیل

تو پر-

شکل مقطع

دایره-

نوع نورد

نورد گرم-

دانلود کاتالوگ

تمام قیمت ها به روز می باشد

مدل پروفیل فلزی

A276 GR310-

نوع پروفیل فلزی

میلگرد-

جنس

استنلس استیل-

آلیاژ

A276 GR 310-

نوع داخل پروفیل

تو پر-

شکل مقطع

دایره-

نوع نورد

نورد گرم-